Razmjena mladih 24.08. – 02.09. 2011. Rogoznica, Hrvatska


Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Hrvatska
Dom Antona Skale, Maribor, Slovenia
Szent László Általános Iskola, Budapest, Hungary

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije.

Muzika: Nenad Gospodnetić, Miodrag Pažin
Grafička priprema: Neven Sirotić
Montaža, obrada, animacija: Miodrag Pažin
Ljama studio, 2011.